HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN, BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Chương trình khoa học


Smartphone scan


Mời Quý vị download file
chương trình chi tiết tại đây  

Kênh trực tuyến